Aptilo i samarbete med NS Solutions för operatörs Wi-Fi i Japan

Bland kunderna finns en ledande japansk operatör som använder Aptilo Service Management Platform™ (SMP) för att vidaresälja Wi-Fi tjänster till egna partners och kunder. Framöver kommer projektet att utökas till att även erbjuda egna Wi-Fi tjänster i operatörens storskaliga Wi-Fi nätverk som finns över hela Japan.

Bland kunderna finns en ledande japansk operatör som använder Aptilo Service Management Platform™ (SMP) för att vidaresälja Wi-Fi tjänster till egna partners och kunder. Framöver kommer projektet att utökas till att även erbjuda egna Wi-Fi tjänster i operatörens storskaliga Wi-Fi nätverk som finns över hela Japan.

Aptilo SMP är en världsledande plattform för att hantera avancerade och storskaliga Wi-Fi tjänster. Det finns speciellt stöd i Aptilo SMP som gör det enkelt för nätverksoperatörer att låta virtuella operatörer definiera och lansera sina egna Wi-Fi tjänster baserat på nätverksoperatörens infrastruktur. Med Aptilo SMP styr man användarnas tillgång till Internet, hanterar användarupplevelsen och tar även betalt för tjänsten, allt enligt användarens avtal med den virtuella operatören.

Om Aptilo Networks
Aptilo Networks är en ledande aktör inom system för hantering av operatörers datatjänster med avancerade funktioner för att kontrollera tillgång till Internet, styra användarupplevelsen och ta betalt. Aptilo Service Management Platform™ (SMP) har förintegrerade funktioner för att maximera funktionalitet och snabba driftsättningar, och samtidigt minimera påverkan på befintliga system. Med over 100 operatörskunder i mer än 70 länder, har Aptilo blivit världsledande inom hantering av storskaliga Wi-Fi hotspots, samt avlastning av operatörers 3G/4G datatjänster till Wi-Fi och är en kritisk komponent inom Wi-Fi Calling (Voice over Wi-Fi) och Internet of Things (IoT). För ytterligare information, se www.aptilo.com

SOURCE Aptilo Networks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *