Ryan Ding z Huawei: inteligentní zážitky otevírají cestu k novým hodnotám

Během pandemie COVID-19 se projevila obrovská a sociální hodnota pevných širokopásmových sítí, a to zejména v zemích, kde je širokopásmové připojení na vysoké úrovni. Pevné širokopásmové připojení hrálo klíčovou roli při návratu k běžnému pracovnímu, výrobnímu a vzdělávacímu režimu, stejně jako při oživování ekonomiky.

Během pandemie COVID-19 se projevila obrovská a sociální hodnota pevných širokopásmových sítí, a to zejména v zemích, kde je širokopásmové připojení na vysoké úrovni. Pevné širokopásmové připojení hrálo klíčovou roli při návratu k běžnému pracovnímu, výrobnímu a vzdělávacímu režimu, stejně jako při oživování ekonomiky.

Ding uvedl, že neustálé investice a inovace síťových operátorů v oblasti pevného širokopásmového připojení nabízí neomezený potenciál a stanou se hnacím motorem globálního hospodářského oživení. Dodal, že operátoři musí zdvojnásobit vynakládané úsilí v oblasti pevného širokopásmového připojení a změnit zaměření z propojování domácností na propojování podniků. Rovněž dodal, že pro poskytnutí maximálního zážitku ze služeb každému člověku, domácnosti a organizaci je potřeba, aby probíhala neustálá inovace. Podle Dinga musí průmysl podpořit rozmach globální digitální ekonomiky a zároveň pracovat na maximalizaci komerční hodnoty pevného širokopásmového připojení. Z tohoto důvodu je vedení společnosti Huawei toho názoru, že inteligentní konektivita bude klíčovou oblastí průmyslové inovace a rozhodla se pomáhat operátorům při prozkoumávání nových obchodních příležitostí a umožnit tak digitální transformaci průmyslových odvětví.

1. Home +: Lepší zážitky a rozmanitější služby

Online připojení hraje v našich životech čím dál tím větší roli a domácnosti se stávají víceúčelovými platformami. Inteligentní konektivita má zajistit diverzifikovaný zážitek ze služeb pro domácnosti. Vysokorychlostní širokopásmové připojení, kompletní síťové pokrytí a smlouvy o garanci úrovně poskytovaných služeb (SLA) operátorem promění domy ve více než jen obytné prostory. Stanou se z nich místa, která poskytnou koncovým uživatelům zcela nový inteligentní zážitek „Home+”.

Společnost Huawei navrhnula nový vzorec pro maximalizaci digitální hodnoty z domácností, uvedený níže: digitální hodnota domácnosti = rychlost širokopásmového připojení + domácí síť + diverzifikované služby.

Informovaná rozhodnutí o konstrukci sítě pro rychlejší širokopásmové připojení: Vlády musí zahrnout konstrukci širokopásmové sítě do svých národních strategií a poskytnout potřebnou politickou a finanční podporu. Operátoři musí zaujmout holistický přístup k plánování, výstavbě, instalaci a provozu a údržbě síťové infrastruktury. Musí se zaměřit na uživatele s vysokou hodnotou a vybudovat gigabitové obytné zóny, aby podpořili rozsáhlé vylepšování širokopásmových služeb.

Připojení každého uživatele k plnému pokrytí: Poskytování kvalitního Wi-Fi připojení domácnostem je hlavní výzvou, které operátoři čelí. S Wi-Fi produkty jako službami a Wi-Fi službami dostupnými na platformě lze domácí Wi-Fi prostředí vizualizovat, spravovat a udržovat, což zlepšuje zážitek ze služeb domácích uživatelů. Společnost Huawei spolupracuje s operátory na podpoře řešení FTTR (fiber-to-the-room), které může podpořit inovaci více aplikací pro inteligentní domácnost.

Zaručené stupně zkušeností cílových služeb: Pro další zlepšení uživatelských zkušeností v domácnostech se stala ještě důležitější schopnost inteligentně identifikovat cílové služby. Díky tomu pak mohou operátoři pomocí AI určit typ domácí služby a poté poskytnout tu správnou službu se zaručeným stupněm zkušenosti pro různé scénáře. Jinými slovy, operátoři mohou úžeji spolupracovat s poskytovateli OTT médií na zpeněžení aplikačního ekosystému. Pak poskytnou garantované úrovně zkušenosti cílových služeb ke zpeněžení diferencovaných služeb. Operátoři mohou také objevovat nové obchodní příležitosti ve vertikálech, např. v inteligentních domácnostech.

2. Enterprise+: Maximalizace digitální hodnoty lepšími zkušenostmi

Pro podniky je digitalizace zásadní spojením kapitálu, pracovní síly, aktiv, informací a předpisů. Ačkoli je konektivita zdrojem životní síly digitálních podniků, operátoři stále čelí obrovským výzvám při poskytování zaručenosti konektivity podnikům. Inteligentní konektivita systematicky vylepšuje podnikové prostředí ve třech oblastech: pokrytí, architektura a fúze a pomůže podnikům přejít do digitálního prostředí.

Společnost Huawei také přišla se vzorcem uvedeným níže, který může pomoci vytvořit větší digitální hodnotu z podniků: digitální hodnota podniku = pokrytí x architektura x fúze.

Inteligentní a bezproblémové pokrytí za použití více technologií: Operátoři musí vypracovat komplexní plán v oblasti služeb a nasadit optické privátní linky v okruhu 300 metrů okolo podnikových uživatelů. Kromě toho musí operátoři integrovat více technologií, jako jsou 5G, OTN, IP a PON do jedné optické sítě, aby inteligentně uspokojili různé potřeby podniků pomocí diferencovaných produktů privátní linky. Mohou také plně využít své stávající síťové prostředky, jako jsou „full-fiber” města ke spuštění jedné sítě, která bude sloužit více účelům a jedné soukromé linky, která se bude starat o více služeb.

Deterministické zkušenosti díky elastické a inteligentní architektuře: Operátoři potřebují elastickou a inteligentní architekturu, která nebude přetížená, bude vždy zapnutá, škálovatelná a zjednodušená. Tento typ architektury může pomoci zajistit dodržení SLA, včetně zaručené šířky pásma, latence, spolehlivosti a doby zajišťování služeb. Architektura je nezbytná pro poskytování deterministických zážitků a pro monetizaci SLA.

Fúze cloudové sítě pro diferencované prostředí: Huawei věří, že síťové funkce se jednoho dne stanou naprosto základními funkcemi. Hranice sítě zmizí a cloud se kompletně propojí se sítěmi. Operátoři budou moci diverzifikovat své nabídky, protože budou poskytovat specifický uživatelský zážitek od nákupu produktu až po jeho užívání. Kromě cloudových a síťových služeb budou také poskytovat přístup do cloudu, stejně jako diferencované cloudové a síťové služby.

Na konci svého projevu Ding uvedl, že rozvoj podniků a technologický pokrok spolu vzájemně souvisí. Inteligentní konektivita zahrnuje tři hlavní inovace: inteligentní konstrukce sítě, inteligentní cloudovou síť a synergii mezi výpočetní technikou a sítěmi. Společnost Huawei bude úžeji spolupracovat se svými zákazníky na vytváření větší digitální hodnoty pro domácnosti a podniky pomocí dvou vzorců zpeněžení a poskytovat inteligentních zážitků prostřednictvím všudypřítomné konektivity. Společně umožní digitální transformaci průmyslových odvětví a vstoupí do digitální ekonomiky v hodnotě bilionů dolarů.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1313325/Ryan_Ding_speaks_UBBF_2020.jpg

SOURCE Huawei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *